Kültür ve Toplum

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içerinde yapılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada...

Kültür Nedir?

İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede...

Derneğin Amacı

Dünya üzerindeki insanların bulundukları kültür ile birlikte diğer toplumlar arasında kültür köprüsü oluşturmak...

İletişim Nedir?

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir...

9.Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Türk  Filmleri Festivali

Gelecek nesillere kalıcı ve anlamlı bir şeyler bırakmanın en iyi yolunun sanat olduğunu düşünen derneğimiz bunu sağlamanın ve geniş kitlelere ulaşabilmenin sinema ve festivaller aracılığı ile gerçekleşeceğine inanıyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Köyceğiz, gerek coğrafi konumu gerekse barındırdığı tarih, çevre ve turizm zenginlikleriyle yurtiçi ve yurtdışında bir cazibe merkezi olarak değerlendirilmekte ve her yıl yerli yabancı çok sayıda ziyaretçisini ağırlamaktadır. Bu nedenle, Köyceğiz’de düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Türkiye’nin tanıtımında etkin bir rol oynamakta, kültür ve sanat dünyamıza hareketlilik ve üretkenlik kazandırmakta…

Devamı İçin Tıklayınız
© 2014 KÜLTÜRLERARASI İŞBİRLİĞİ VE DİYALOG DERNEĞİ KADİM